Mikrokreditas

Registracija

Asmens kodas:
Bankas:
Pasirinkite banką iš kurio mokėsite registracijos mokestį
Elektroninio pašto adresas:
Vartotojo laikiną slaptažodį gausite šiuo e-pašto adresu
Mobiliojo telefono numeris:
Vartotojo ID atsiųsime į šį telefono numerį
 
Spauskite čia ir susipažinkite su sutikimu tvarkyti asmens duomenis
Tvirtinu sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (remiantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Reglamentu (ES) 2016/679 bei Sutikime tvarkyti asmens duomenis pateikta informacija, sutikimą galima bet kada atšaukti)
Spauskite čia ir susipažinkite su vartojimo kredito sutarties bendrosiomis sąlygomis
Susipažinau su vartojimo kredito sutarties bendrosiomis sąlygomis
Tvirtinu, kad pateikti asmens duomenys yra mano ir nurodyti teisingai
Sutinku, kad tiesioginės rinkodaros tikslais bendrovė tvarkytų mano asmens duomenis (sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais galima bet kada atšaukti)
 sutinku nesutinku